Duurzaamheid

Bijlage: De structuur van Vebego

Bedrijfsmodel

Vebego bevindt zich in diverse markten met een veelheid aan producten en diensten. Hierbij kennen we drie belangrijke bedrijfsmodellen, te weten: facility services, personeelsdiensten en Products & Systems.

 Vebego bevindt zich in diverse markten met een veelheid aan producten en diensten. Hierbij kennen we drie belangrijke bedrijfsmodellen, te weten: facility services, personeelsdiensten en Products & Systems.

Vebego bevindt zich in diverse markten met een veelheid aan producten en diensten. Hierbij kennen we drie belangrijke bedrijfsmodellen, te weten: facility services, personeelsdiensten en Products & Systems.

Facility Services

Binnen het bedrijfsmodel van facility services zijn de meest kenmerkende elementen:
  • Een grote rol voor de laag opgeleide arbeidsmarkt als key resource;

  • Een groeiende rol van technologie-toepassingen als kanaal;

  • Een tendens richting segment-aanpak in sales & accountmanagement en het opbouwen van specifieke expertise.

Bedrijven die binnen Vebego met dit model werken zijn onder andere Hago (inclusief de subbrands), Publieke Sector, de Facility Services Nederland bedrijven.

Personeelsdiensten

Het bedrijfsmodel van personeelsdiensten zien we verschuiven van een traditionele uitzendorganisatie, naar een multi-channel aanbieder, die zowel het onderscheid maakt op de arbeidsmarkt (key resource) als de klantkant (klantrelatie en waarde propositie). De meest kenmerkende elementen van dit model zijn voor personeelsdiensten:

  • Een dominante rol van technologie om processen te automatiseren (kanalen, kostenstructuur, kernactiviteit);

  • Een trend om steeds meer te specialiseren op type klanten (waarde propositie);

  • Steeds meer expertise opbouwen om klanten te ondersteunen in het primair proces, zoals bijvoorbeeld Lean Six Sigma voor productie en (food)industrie (waarde propositie, klantrelatie).

Bedrijven die binnen Vebego met dit model werken zijn bijvoorbeeld Tence, Assist joint ventures in huishoudelijke hulp en verpleging & verzorging en EMC.

Products & Systems

Het bedrijfsmodel van Products & systems is in grote mate gericht op het leveren van producten, met een groeiende aandacht voor ondersteunende en adviserende diensten. De volgende zaken zijn kenmerkend voor het bedrijfsmodel van Products & Systems:

  • Een tweedeling in waarde propositie van enerzijds een commodity-product en anderzijds een groeiende focus op het hoogwaardig adviesproduct;

  • Een grote rol voor distributie, waaronder warehousing en transport (key resources)

  • Door het brede productgamma bestaat er een grote diversiteit van type klantrelaties, van kleine leveringen, tot Infectie Preventie advies in de zorgsector (klantrelatie).

Bedrijven binnen Vebego die passen in dit profiel zijn bijvoorbeeld Alpheios, Medeios en Axamed (joint venture).

Terug naar boven