Duurzaamheid

Bijlage: Uitkomsten vanuit de stakeholdersanalyse omzetten in concrete acties

Belangen rondom de activiteiten van Vebego

Een bedrijf als Vebego staat niet ‘op zichzelf’ in de markt. Vele stakeholders hebben belang bij de activiteiten van Vebego en haar onderdelen. In de stakeholdersmatrix in de bijlage laten we zien hoe we de dialoog met onze stakeholders opzoeken en hoe we vervolgens de uitkomsten interpreteren en omzetten in acties. Als voorbeeld is de RVE Hago gebruikt. In andere RVE’s is een vergelijkbare methode te herkennen. De dialoog met onze stakeholders kenmerkt zich door de volgende elementen:

 

De klant staat altijd centraal. Alle stakeholderdialogen moeten leiden tot een hogere klanttevredenheid. Medewerkerstevredenheid is een afgeleid doel, wat bijdraagt aan de klantwaarde. Medewerkerstevredenheid is wel een erg belangrijk onderdeel voor alle Vebego-bedrijven zodat die veelal prominent op de agenda staat onder de noemer: betekenisvol werk voor ruim 40.000 mensen. De invloeden vanuit de politiek zijn veelal relatief groot. De invloed van vakbonden en de branchevereniging is middelgroot en wel essentieel voor de continuïteit van de bedrijven.

De dialoog met de klant is veelal intensief vanuit de Vebego-bedrijven, omdat de dienstverlening in veel gevallen tezamen met klanten wordt ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn e-learning bij Aware door Sherpa, veiligheidsinstructies bij Van Gansewinkel. We zien in toenemende mate dat klanten bereid zijn om deel te nemen aan innovatieve ontwikkeling. Dit leidt tot nieuwe diensten en aanpassing van strategieën.

De RvB is zeer geïnvolveerd in ontwikkelingen en treedt vaak op als sponsor van nieuwe ontwikkeling van bijvoorbeeld online toepassingen of projectmanagement voor nieuwe start ups of verbeterprojecten. Daarnaast heeft de RvB regelmatig overleg met de grootste klanten van de Vebego bedrijven en de belangenpartijen, zoals de politiek en brancheorganisaties.

Stakeholdersmatrix

RvEStakeholdersInteractieActieWat wordt bereikt met de actie
HagoMedewerkersMedewerkers tevredenheidsonderzoek Opleidingen zoals basisinstructie, basisopleiding en Hago basics training. Vakmanschap bij de medewerkers. Het ontwikkelen van competenties. Het vinden van een combinatie en balans tussen efficiency en kwaliteit. Met deze strategie wil Hago zich onderscheiden binnen een verdringingsmarkt. Deze filosofie sluit aan bij de doelstelling van goed werkgeverschap zoals door Vebego opgenomen.
Werkoverleggen
Personeelsblad
OR
Strategieboekje
Intranet
Introductiewijzer
Landelijke en regionale bijeenkomsten
Employee benefit programma
   Campagne “De Dikke Vette Uitdaging” in 2013Een intern duurzaamheidsprogramma met als doel om medewerkers bewust te maken van hun gedrag en hen extra te motiveren tot duurzaam gedrag.
   Euroskills 1x per 2 jaarAantrekkelijk imago van de schoonmaakbranche als vak en Hago als werkgever voor jonge mensen. Vanuit de visie van Hago waarin Vakmanschap centraal staat en het streven wordt geuit om dé schoonmaakexpert te zijn sluit het Euroskills programma hier direct op aan. Euroskills zijn de Europese Kampioenschappen voor Beroepen waarbij Vakmanschap en beroepsopleidingen gepromoot worden met een focus op Europese jongeren.
   Golden Service Awards Aantrekkelijk imago van de schoonmaker als zeer gewaardeerde vakman/-vrouw. De Golden Service Awards hebben tot doel een bijdrage te leveren aan kwaliteit binnen de schoonmaaksector. In 2013 heeft Hago een bijdrage geleverd aan dit doel door de benoeming van de Schoonmaakster van het Jaar Anja Beunk. Ook heeft Hago in 2013 het initiatief genomen met Asito, om deze verkiezing in 2014 branche-breed door te zetten.
   Code Verantwoordelijk MarktgedragVerantwoordelijk Marktgedrag met als doel hechtere relaties tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers. Bij Hago betekent dit aandacht voor de medewerker op de drie belangrijkste branchespecifieke uitdagingen als heldere communicatie bij overname personeel, sociaal personeelsbeleid met een goed opleidingspakket en een gezond werkklimaat met gezonde werkdruk.
   Duurzaamheid DashbordInzicht geven in de ambitie, doelstellingen en KPI’s op het gebied van duurzaamheid.
   Hago Feest 70 jaar voor alle schoonmakers in AhoyWaarderen en belonen van alle medewerkers van alle zeven Hago-bedrijven voor hun inzet en betrokkenheid, bewustwording van en betrokkenheid bij een groot netwerk aan (Hago-)bedrijven, en het zichtbaar maken van talent.
 (Optionele) KlantenKlantgesprekken Klantpartnerschap ProgrammaHet face to face in gesprek gaan met klanten over hun belangrijkste thema’s, zoals proactiviteit, duurzaamheid en gedrag. Op deze wijze worden klanten direct betrokken en monitort Hago haar activiteiten driemaandelijks omtrent de geleverde dienstverlening. Tijdens bijeenkomsten krijgen klanten en medewerkers de kans om op een andere manier met elkaar in contact te komen waardoor de mogelijkheid ontstaat tot het leggen van verbindingen en verbetering van de dienstverlening, uitgedrukt in een klanttevredenheidscijfer per thema en een aanbevelingsintentie.
Website
Digitale nieuwsbrief
Jaarverslag
Social media
Klanttevredenheidsonderzoek
Workshops en evenementen
 
   Klant Event 2x per jaarJaarlijkse bijeenkomsten met klanten van Hago. Klanten worden geïnformeerd over de visie, strategie en praktijkcases van Hago en komen in contact met partners en andere klanten. Door het interactieve co-creatie karakter van de evenementen dragen klanten en partners bij aan de innovatie van Hago’s dienstverlening.
   MVO prestatieladder niveau 4Een certificering waarbij de inspanningen van Hago op Maatschappelijk Verantwoord gebied toetsbaar, meetbaar en zichtbaar zijn voor organisaties die hoog inzetten op duurzame inkoop van schoonmaak.
   De Afval Campagne een samenwerkingsverband tussen Ecosmart en HagoEen campagne gericht op het terugdringen van afval op de werkplek in samenwerking met klanten en leverancier. Dit creëert betrokkenheid, transparantie en bewustwording. Op deze wijze wordt binnen de keten winst behaald op duurzaamheid. Gezamenlijk zoeken naar efficiënter, effectiever, zuinig en daarmee duurzaam werken.
   @lly Smartphone AppHet stimuleren van vakmanschap door middel van een app op de smartphone van de schoonmaakmedewerker waardoor de kwaliteit en motivatie worden verbeterd. Door gebruik van @lly wordt transparantie geboden aan de opdrachtgever, de eindgebruiker en de schoonmaker.
   Digitale glazenwasserDe digitale glazenwasser is een realtime track and trace internetsysteem voor klanten en voor de voorman van Fortron. Het systeem geeft inzicht in de status van werkzaamheden zoals; planningen, onderhanden- en afgeronde werkzaamheden. De invoering van de digitale glazenwasser betekent 100% grip op de planning en het beheer van de gegevens. Afrekenen gebeurt direct met de Digitale bon. De klant plaatst zijn handtekening op de PDA. Door de digitale glazenwasser heeft de klant realtime inzicht in de glaswaskosten, waardoor hij de order kan beheren en planningen op de voet kan volgen.
 Vakbonden/Branche-verenigingPersberichten Cao onderhandelingenHet creëren van sense of urgency in de markt voor een gezonde prijs/kwaliteitverhouding (gunnen op laagste prijs verbannen), een gedeelde verantwoordelijkheid werkgever – werknemer op ziekteverzuim, en een pleidooi voor meer zichtbaarheid en waardering van het werk (oa stijging dagschoonmaak).
Overlegvormen
Jaarverslag
Interne bladen
   OSB KeurmerkDit keurmerk van de branchevereniging schoonmaak en glazenwassers garandeert kwaliteit en financiële betrouwbaarheid.
 Holding/zusterbedrijvenVergaderingen Hago Basics - Dag van het vakmanschapDoor het uitwisselen van informatie en kennis over de dienstverlening van zusterbedrijven en de Vebego groep op de dag van het vakmanschap en in promotiemateriaal bij alle medewerkers van Hago, stijgt het vakmanschap en de kennis van de Hago medewerker, om de opdrachtgever beter en proactiever van dienst te kunnen zijn.
Rapportages
 
 LeveranciersDigitale nieuwsbriefDe Afval CampagneEen campagne gericht op het terugdringen van afval op de werkplek in samenwerking met klanten en leverancier. Dit creëert betrokkenheid, transparantie en bewustwording. Het stimuleert maatschappelijke verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers, eindgebruikers en schoonmakers.
   Leveranciersdag - Dag van het vakmanschapDoor het uitwisselen van informatie en kennis over de dienstverlening van Hago’s preferred suppliers op de dag van het vakmanschap, inclusief promotiemateriaal, stijgt het vakmanschap en de kennis van de Hago medewerker, om de opdrachtgever beter en proactiever van dienst te kunnen zijn.
 Overheid/regelgeversPersberichten KAMD BeleidHet vergroten van kennis van de principes, MVO kernthema’s en onderwerpen. Dit beleid draagt bij aan het borgen en het afleggen van verantwoording en rekenschap op gebied van kwaliteit, Arbo, Milieu en Duurzaamheid
Jaarverslag
Lobby
   CO2 voetafdruk jaarlijksHet monitoren van de effecten van de activiteiten op het gebied van energie en mobiliteit.
   Whitepaper inbestedingsvraagstuk overheidHet aan de kaak stellen van het inbestedingsplan schoonmaak rijksoverheid door het opstellen, distribueren en publiceren van een positioning paper. Resultaat is een discussie op gang brengen over de belangen van de medewerkers in de branche en de initiatieven die het beste bijdragen aan de belangen van de branche.
 Adviesorganen/intermediairsPersberichten MVO prestatieladderHet MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'.
Jaarverslag
Gesprekken
   Grote Bedrijven NetwerkSamen met andere organisaties sparren over MVO thema’s die op dat moment hoog op de agenda staan.

Toelichting op tabel: Groen: Duurzame bedrijfsvoering Grijs: Innovatieve activiteiten Oranje: Samenwerking

 

Terug naar boven