Duurzame inkoop verdient zich dubbel en dwars terug
Welkom in de @llyfamily
Innovatie

Vebego Innovations presenteert de maand van …

Innovatieve innovatieboost

Om innovatie binnen de gelederen een boost te geven, riep Vebego de maanden mei en september 2013 uit tot respectievelijk de ‘Maand van Mobiel’ en de ‘Maand van de Sociale Innovatie’. Karolien Niederer van Vebego Innovations neemt ons mee achter de schermen: “Naast de lancering van twee themawebsites met nieuws, feiten en weetjes over de onderwerpen, organiseerden we ook verschillende online seminars waaraan medewerkers konden deelnemen. Gewoon vanachter hun laptop, tablet of smartphone.”

“Mobiele communicatie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk. Mensen doen van alles met hun mobiel: ze spelen er spelletjes op, doen er betalingen mee en kletsen wat af via iMessage of Whatsapp. Tijdens de Maand van Mobiel informeerden we medewerkers van de verschillende Vebego-bedrijven over de uiteenlopende mobiele mogelijkheden en hoe zij die kunnen toepassen in onze dienstverlening of in het contact met collega’s. Op de themawebsite waren (en zijn) verschillende presentaties te downloaden, filmpjes te bekijken en whitepapers te lezen. Ook organiseerden we twee webinars waar medewerkers vragen konden stellen over mobiele communicatie, de toekomst ervan en hoe ze het in hun voordeel kunnen gebruiken.”

Leren van de werkvloer

Een vergelijkbare actiemaand organiseerde Vebego om sociale innovatie binnen de bedrijven te stimuleren. Niederer: “In de ‘Maand van de Sociale Innovatie’ stonden we uitgebreid stil bij de theorie en verzamelden en deelden we ervaringen met onze medewerkers: via een website, in verschillende gesprekken en door een webinar met Professor Aukje Nauta. Ook organiseerden we een soort hackathon. Hackathons zie je veel in de IT-wereld. Ontwikkelaars komen bij elkaar om samen software te schrijven. Doel is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een werkende app binnen 24 uur.”

De geboorte van een concept

We organiseerden een 12 uur durende sessie waarin we 25 medewerkers vroegen hun gedachten de vrije loop te laten om een oplossing te bedenken voor vraagstukken van de werkvloer. Bijvoorbeeld of het zinvol is om te investeren in het begeleiden van mensen met schulden. Of hoe om te gaan met de vergrijzing binnen het bedrijf. In 12 uur zagen drie concepten het licht die op dit moment verder worden uitgewerkt.

Succes

“Beide maanden waren een groot succes. De websites konden rekenen op dagelijks bezoek en ook de webinars trokken ‘volle zalen’. De resultaten van de 12-uursessie zijn binnenkort zelfs terug te zien in de praktijk. Reden te over om eens na te denken of we niet nog meer themamaanden kunnen organiseren. Na mobiel mei en social september hebben we nog tien maanden natuurlijk. Eens kijken… open (innovatie) oktober, (big) data december, wie biedt?”

Dilemma: Innoveren in schaarste

Een familiebedrijf als Vebego heeft net als andere bedrijven een spanningsveld tussen innoveren en beheren. Maar onze keuzes zijn wellicht iets anders. Voor de nieuwe zaken die we oppakken vinden we duurzaamheid (met name richting mensen) en toegevoegde waarde voor onze stakeholders belangrijk. In het algemeen kijken we ook een iets langere tijd vooruit. De investeringshorizon gaat immers over generaties en niet zozeer boekjaren. Daarnaast nemen we wat minder financieel risico. Wat kunnen we met kleine stapjes bereiken? Bij welke succesjes (of juist het geleerde van bloopers) gaan we door?

“In schaarste creatief” is een beetje ons motto. Schaarste is per definitie een goed spanningsveld voor innovatie, want daardoor bekijken we een uitdaging vanuit veel invalshoeken. De spanningsvelden zijn verder uiteenlopend. Geweldige innovatie maar soms beperkte capaciteit of geld of met geen goed lanceermoment. 

Er is een speciale eenheid actief binnen Vebego: Vebego Innovations die bezig is met al deze nieuwe ontwikkelingen. De realisatie ligt bij de bedrijven voor de kortere termijn (nul tot drie jaar). Voor de meer onzekere ontwikkelingen van drie jaar en verder, maakt de RvB uiteindelijk de keuzes in projecten en de begrotingen. Vebego Innovations probeert vanuit haar strategische rol innovatie te stimuleren door vanuit de mensen uit onze bedrijven en onze stakeholders ideeën bijeen te brengen. Daarnaast inspireren ze met trends en ontwikkelingen om die vervolgens samen met de bedrijven verder te brengen naar de praktijk. Dit betekent dat we veel energie steken in verbinden, het delen van kennis, ervaring en netwerk. Meestal met draagvlak, maar soms zijn er ook ontwikkelingen die op ons pad komen waar we gewoon wat mee móeten, bijvoorbeeld de afnemende belangstelling voor uitzendvestigingen. 

We kunnen het spanningsveld niet altijd oplossen, maar door het bekijken van de verschillende belangen op korte en lange termijn en vanuit verschillende invalshoeken komen we als groep weer verder.

Terug naar boven