Van glazenwasser tot allround gevelspecialist
Duurzame inkoop verdient zich dubbel en dwars terug
Duurzaamheid

Weten waar medewerkers waarde aan hechten

Betekenisvol werk

Waarom staat een gemiddelde Nederlander iedere ochtend op om naar zijn werk te gaan? Voor een goed salaris, veel vakantiedagen of een mooie auto? Directeur HR corporate Vebego, Henk Pinckers, denkt dat er meer is: “Mensen zijn ook op zoek naar zinvol en betekenisvol werk.”

In Close to You 2016, de strategie van Vebego, staat dan ook expliciet de ambitie geformuleerd om ‘betekenisvol werk te bieden aan ruim 40.000 mensen’. Pinckers: “Wij willen collega’s zo motiveren dat zij met een glimlach naar hun werk gaan. Dat is niet alleen fijn voor de medewerker zelf, ook opdrachtgevers hebben baat bij medewerkers die plezier hebben in hun werk. Die zijn namelijk meer betrokken, maken minder fouten, zijn minder vaak ziek en blijven langer bij ons werken. Voor de werkgever ontstaan er hierdoor meer mogelijkheden om verder te kunnen investeren in de ontwikkeling van de medewerkers of in de organisatie.”

 

Wat maakt werk betekenisvol?

“Om te achterhalen wat betekenisvol werk is, moet je wel eerst gestructureerd onderzoeken wat de factoren zijn die werk betekenisvol maken”, valt CSR-manager Annette van Waning bij. Daarom is in samenwerking met MVO Nederland een onderzoek gestart naar het geheim achter betekenisvol werk. “Het onderzoek is in eerste instantie gericht op onze bedrijven in de schoonmaakbranche. Het bestond uit een analyse van onze strategie, literatuurstudie en interviews met schoonmakers; ons gezicht bij de klant. De onderzoekers spraken schoonmakers van onze klassieke schoonmaakbedrijven, zoals Westerveld en Stoffels Bleijenberg, en van onze ‘nieuwe stijl’ bedrijven als Hago Next en Hago Zorg. Dit vanuit de aanname dat de medewerkers van de klassieke bedrijven het werk anders ervaren dan medewerkers bij onze bedrijven nieuwe stijl.”

Zes succesfactoren

Uit het onderzoek zijn uiteindelijk zes succesfactoren voor betekenisvol werk komen bovendrijven. Onder meer een positief imago van het vak, waardering van leidinggevenden, fijne collega’s en de juiste middelen en materialen om je werk goed te doen, spelen een rol van betekenis. Van Waning: “Een weinig wereldschokkende uitkomst, maar pas zodra ze expliciet zijn vastgesteld, is het mogelijk om verdere stappen te ondernemen. De volgende uitdaging is nu om een instrument te ontwikkelen waarmee de verschillende schoonmaakbedrijven eenvoudig kunnen onderzoeken hoe zij scoren op die zes succesfactoren. Als blijkt dat een bedrijf op de factor ‘ontwikkeling vakmanschap’ een vier scoort, weten leidinggevenden straks precies wat ze te doen staat om beter te scoren op dat vlak. Op deze manier kun je heel gericht en onderbouwd aan de slag om je werkgeversrol te verbeteren.”

Continuïteit

“Het streven naar en bieden van betekenisvol werk doen we overigens al sinds de oprichting in 1943”, vat Pinckers nog eventjes samen. “Het is de kern van een familiebedrijf dat de huidige generatie het bedrijf nog beter wilt doorgeven aan de volgende generatie. We maken het nu alleen manifester. Omdat de tijd erom vraagt. Maar ook omdat wij op zoek zijn naar partners die geloven in onze aanpak. Die graag iets meer betalen, als ze daarmee de zekerheid kopen dat onze medewerkers graag bij ons werken. Met de garantie dat we collega’s voldoende opleiden. En dat we doen wat we beloven en daarover transparant zijn. Als we via het bieden van betekenisvol werk erin slagen om de markt zó te beïnvloeden dat opdrachtgevers voor onze kwaliteit in de rij staan, dan zijn wij, de opdrachtgevers én de maatschappij spekkoper. Stel je eens voor wat voor maatschappelijke impact dat heeft!”

Zes succesfactoren van betekenisvol werk
1. Goede randvoorwaarden
 In de schoonmaak zijn goede materialen, hulpmiddelen, werktijden en andere ‘randvoorwaarden’ van groot belang om het werk prettig en kwalitatief goed uit te voeren. Ze blijken van grote invloed op de mate van plezier die men in het werk ervaart.
2. Weten waarom je het werk doet
 Om werk als betekenisvol te ervaren, is het belangrijk om te weten waarom je het doet. Sommige schoonmaakmedewerkers hebben hier een duidelijk beeld van, anderen niet.
3. Aandacht en betrokkenheid ‘van bovenaf’
 Mensen die hun werk betekenisvol vinden, ervaren vaak zingeving. Zij zijn zich ervan bewust dat hun dagelijkse werkzaamheden gekoppeld zijn aan een hoger (organisatie)doel. Door aandacht voor en betrokkenheid bij dat doel, zijn mensen meer verbonden en gaan ze graag naar hun werk.
4. Ontwikkeling van vakmanschap
Een eigen invulling kunnen en mogen geven aan je vak, komt duidelijk uit de literatuur en interviews naar voren als een manier om de betekenis van werk te vergroten. De rol van leidinggevenden, opleiding en ontwikkeling zijn hierbij van belang.
5. Aandacht, betrokkenheid en complimenten van de klant
Een kenmerkend aspect van de schoonmaak is dat medewerkers altijd op locatie bij de klant werken. Het contact met de klant en de waardering die medewerkers van de klant krijgen, evenals de betrokkenheid die ze ervaren, zijn van invloed op de betekenis van hun vak. Het zit vaak in kleine dingen, zoals aandacht, een communicatiemoment of een complimentje, blijkt uit de interviews.
6. Plezierig samenwerken
 De relaties die je met directe collega’s en anderen op de werkvloer opbouwt geven ook betekenis aan het werk, blijkt zowel uit eerder onderzoek als de interviews. Een goede samenwerking, lol en plezier op de werkvloer; ze worden begrijpelijkerwijs goed gewaardeerd.

 

Dilemma: Duurzaamheid in economisch moeilijke tijden
Duurzaamheid kan snel verworden tot een ‘bijproduct’ als de druk op de business groot wordt. Daarentegen zien we wel dat klanten steeds meer vraag hebben naar duurzame oplossingen en een duurzame bedrijfsvoering, dus het is geen thema waar onze bedrijven aan voorbij willen gaan.
Vebego heeft daarom in 2010 aangegeven zich vooral te willen richten op de People-kant van duurzaamheid. 90% van de betekenis van duurzaamheid ligt voor Vebego bij de mens en de ontwikkeling van de mens. Niet voor niets is het credo van Human Resources: betekenisvol werk voor ruim 40.000 mensen. Door de focus te leggen op de mens leggen we automatisch het thema duurzaamheid dicht bij de business, waardoor de relevantie om er iets mee te doen hoger wordt. 
Het resultaat is dat onze bedrijven goed scoren op MVO prestatieladders (niveau 3 en 4), veel bewuste aandacht hebben voor de mens en de ontwikkeling daarvan. Een mooi bewijs is dat Hago Zorg binnenkort het 1000-ste diploma voor Nederlandse Taalcursus voor medewerkers uitreikt. Hieruit blijkt ook dat we door extra faciliteiten te bieden mensen effectiever in hun werk in kunnen zetten. Zo komt niet alleen de mens vooruit, maar ook Vebego als organisatie.

 

Terug naar boven