Vebego Foundation
Van glazenwasser tot allround gevelspecialist
Duurzaamheid

Balanz Facilitair lichtend voorbeeld Participatiewet

Veel belangstelling voor private invulling van publiek doel

Het gaat goed met Balanz Facilitair! De op 1 december 2012 volledig door Vebego overgenomen facilitaire dienstverlener (voorheen Licom Schoon) schrijft voor 2013 mooie cijfers. En omdat met de overname de eerste private sociale werkvoorziening geboren was, stond het bedrijf afgelopen jaar flink in de belangstelling van de landelijke politiek en het bedrijfsleven.

Balanz Facilitair is in trek bij de politiek omdat het bedrijf een lichtend voorbeeld is voor de Participatiewet waarmee het kabinet mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk wil helpen. Het kabinet heeft werkgevers bereid gevonden 100.000 mensen aan een baan te helpen.De overheid zelf creëert nog eens 25.000 extra banen.

 

“Balanz Facilitair loopt eigenlijk op de troepen vooruit”, legt Ben Theeuwen, directeur Balanz Facilitair, uit. “Voor de overname hielpen we voornamelijk medewerkers met een SW-indicatie aan het werk. Nu vinden ook Wajongers en langdurig werklozen via ons een baan. Het aantal Balanz-medewerkers is het afgelopen jaar gestegen van 675 naar 750, waarvan ongeveer 600 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Invulling maatschappelijke rol gemeenten

“We konden meer mensen aan het werk helpen, omdat we in 2013 een flink aantal nieuwe klanten binnenhaalden en grote accounts in de regio waarin we actief zijn wisten te behouden. We merken dat steeds meer gemeenten open staan voor onze dienstverlening. Aan de ene kant omdat ze vanuit hun politieke verantwoordelijkheid bewogen worden om zinnig met publiek geld om te gaan, anderzijds omdat ze zien dat onze dienstverlening in niets onderdoet voor die van een regulier schoonmaakbedrijf. Bovendien geven ze met Balanz Facilitair prima invulling aan hun maatschappelijke rol.”

Samenwerking Vixia

Met de op 1 april 2013 gesloten samenwerkingsovereenkomst met het Sittardse leer/werkbedrijf Vixia verwacht Theeuwen verder te kunnen groeien. “Door de samenwerking met Vixia is het nu mogelijk de dienstverlening in de regio Sittard-Geleen verder uit te breiden. In deze regio zit nog veel potentieel voor Balanz Facilitair: gemeenten, onderwijsinstellingen en woningbouwverenigingen. Waarmee we de overheid nog beter kunnen helpen bij het aan het werk krijgen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Sociale opbrengst

Theeuwen gaat sterk gemotiveerd het nieuwe jaar in. En hij niet alleen. Ook bij de medewerkers is de motivatie weer als vanouds. “Het faillissement van het moederbedrijf van Licom Schoon liet ons allen niet onberoerd. Met de overname is een onzeker hoofdstuk afgesloten en maakt iedereen een frisse start. Er is nu ook een ander gevoel in het bedrijf. Meer een familiegevoel. Social return op z’n best!”

 

www.balanzfacilitair.nl

Paper voor Paper
Samen met de Graaf Security en Tork, voert Balanz Facilitair het concept Paper for Paper uit bij de gemeente Heerlen. Paper for paper is een duurzaam recycleproces waarbij het opgehaalde kantoorpapier van de gemeente verwerkt wordt tot toiletpapier. Dit scheelt de kap van 364 bomen per jaar. En Staatsbosbeheer plant per 1.000 kilo opgehaald papier nieuwe bomen in het ‘Balanzbos’ (36 per jaar). Het tot toiletpapier verwerkte kantoorpapier, koopt de gemeente Heerlen weer in. En zo is de cirkel rond.

 

Terug naar boven