Key figures
Vebego in de grip
Bestuur

Elke euro wordt goed besteed

Vebego financieel gezond

“In het licht van de nog steeds kwakkelende economie, hebben we het afgelopen jaar financieel prima gedraaid. De meeste Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) binnen Vebego hebben conform begroting gepresteerd.” CFO Ferry Muller kijkt tevreden terug. En blikt vooruit: “Ook komend jaar staan de zaken er financieel gezond voor.”

De twee jaar geleden ingezette structuurwijziging naar RVE’s werpt zijn vruchten af. “We zijn veel bewuster bezig met de kosten. We investeren niet ‘zomaar’ meer in een joint venture of bedrijfsovernames. Er is nu een scherpere focus op de indirecte kosten en veel aandacht voor het behoud van de gestelde marges. Anders gezegd: elke Euro wordt goed en weloverwogen besteed.”

“De RVE Personeelsdiensten bleef in 2013 ver achter op de gestelde doelen. Dit verraste ons niet. De algehele malaise in de uitzendbranche houdt aan. Door het aanpassen van de strategie en het ombouwen van het businessmodel van Tence naar meer mobiel en online werken, verwachten we volgend jaar beter te presteren. Alhoewel het in deze branche moeilijk blijft om verder dan één kwartaal vooruit te kijken.”

 

Duurzame inkoop

De gezonde cijfers zijn verder voor een deel ook te herleiden naar duurzame centrale inkoop. “We bespaarden bijvoorbeeld door terug te gaan van 29 automerken naar vier. En van meerdere telecomaanbieders naar één. Maar belangrijker nog dan een kostenbesparing is dat we met centrale inkoop steeds meer kunnen werken volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Naast prijs, kwaliteit en levertijd van een product, letten we bij inkoopbeslissingen ook op sociale en milieuaspecten, zoals goede arbeidsomstandigheden of het gebruik van biologische katoen in onze bedrijfskleding. Het is eenvoudiger om daar met een klein aantal leveranciers uitgebreide afspraken over te maken, dan met een heleboel.”

Continuïteit prioriteit

Omdat continuïteit van het familiebedrijf topprioriteit heeft, is het vermogen van Vebego afgelopen jaar getoetst aan de hand van een stresstest. “Om onze belangen in de gezondheidszorg en sociale werkvoorziening in Nederland, België en Zwitserland te versterken, moeten we de komende jaren veel investeren. Die investeringen bekostigen we altijd zelf. Maar wat als de groei de komende jaren tegenvalt? Hebben we dan voldoende buffer om door te zetten? Banken zijn vandaag de dag kritischer bij het verstrekken van leningen, dus dan is het belangrijk te weten dat je zelf over voldoende middelen beschikt. Ter geruststelling: we hebben de stresstest met vlag en wimpel doorstaan.”

ERP-systeem

Naast de theoretische is er nog een praktische stresstest aanstaande. “De komende drie jaar gaan alle Nederlandse schoonmaakbedrijven van Vebego over op een nieuw ERP-systeem. Door de afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem, verwachten we de productiviteit van de verschillende bedrijven te maximaliseren en de kosten te beheersen. Een miljoenen kostende operatie die uiteindelijk een hoger rendement moet opleveren.”

2014

 “Het is belangrijk dat we de ingezette koers ook in 2014 vasthouden. Dat betekent dat we ook volgend jaar kritisch moeten blijven kijken naar de kosten, dat we de gestelde marges scherp in het oog moeten houden en dat we zorgen voor voldoende financiële mogelijkheden. “Dit geeft ruimte voor verdere ontwikkeling en daarmee een toekomstbestendige organisatie”.

Terug naar boven