Duurzaamheid

Begrippenlijst

   
WSW Wet Sociale Werkvoorziening.
‘Bed on Demand’ Een concept waarbij Vebego bedden registreert, de reiniging van bedden middels bepaalde programma’s organiseert en door middel van een softwaretool de bedden op afroep vanuit de verpleging op de juiste locatie brengt met de juiste specificaties.
CSR-manager Corporate social responsibility Manager ook bekend als Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
ERP-systeem Enterprise resource planning, een softwarepakket dat processen binnen de onderneming ondersteunt en vergemakkelijkt.
Façade Brush Een bewassingsinstallatie van Fortron die in één bewerking het glas en de overige gevelmaterialen zoals RVS, natuursteen en aluminium kozijnen en beplating wast (geanodiseerd en gecoat).
Gevelconditiemetingen Metingen die de conditie van een gevel vaststellen volgens NEN 2767.
Ketenverantwoordelijkheid Niet alleen naar eigen bedrijfsvoering kijken, maar ook leveranciers en klanten betrekken in de keten van de dienstverlening of het product om duurzame verbeteringen toe te kunnen passen.
MVO Prestatieladder Een managementsysteem en certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat maakt de duurzame ontwikkeling van een bedrijf concreet en objectief aantoonbaar. Deze certificatienorm is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI).
Participatiewet Vanuit de overheid opgestelde wet waarmee het kabinet wil bereiken dat mensen met een beperking (jong en oud) worden opgenomen in regulier werk en naar ‘kunnen’/vermogen worden ingezet.
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) Divisies binnen Vebego waarin een groep van bedrijven zijn opgenomen. Dit kunnen bedrijven zijn die 100% eigendom zijn van Vebego, of joint ventures.
Solvabiliteit (groepsvermogen + voorzieningen voor belastingen) gedeeld door balanstotaal * 100%
SW-indicatie Indicatie Wet Sociale Werkvoorziening. De Sociale Werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen reguliere baan kunnen vinden. In de SW wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van deze personen.
Vebego Foundation Een door Vebego gefinancierde stichting die activiteiten in Nederland en de wereld ontplooid in het kader van het MBO beleid van Vebego. Naast bouwreizen naar Sri Lanka, Zuid-Afrika en Marokko, heeft de Foundation nauwe samenwerkingen met Nederlandse stichtingen, zoals het Oranjefonds.
Vebego Governance Code Een eigen code, waarin de visie van Vebego op corporate governance wordt weergegeven. De code is door Vebego zelf opgesteld en gebaseerd op de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code.
Wajongers Mensen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben en onder voorwaarden aanspraak maken op voorzieningen. De beperkingen kunnen lichamelijk, psychisch of verstandelijk zijn.

 

 

Terug naar boven