Duurzaamheid

Lijst van afkortingen

 CSR  Corporate Social Responsibility
 ERP  Enterprise Resource Planning
 ICT  Informatie- en Communicatie Technologie
 MC  Medisch Centrum
 MVI  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 Mbo-opleiding  Middelbaar Beroeps Onderwijs
 PPA  Publiek-Private Allianties
 PwC  PriceWaterhouseCoopers
 RvB  Raad van Bestuur
 RvC  Raad van Commissarissen
 RVE  Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
 SW  Sociale Werkvoorziening
 QR  Quick Response
 WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 WSW  Wet Sociale Werkvoorziening
 ZZP  Zorg Zwaarte Pakket
    Terug naar boven