Welkom in de @llyfamily
Van schoonmaker tot preparateur
Duurzaamheid

Dienstencheques

Gelegenheid tot 125.000 nieuwe banen

Naar aanleiding van de ingrijpende besluiten in Den Haag rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft Vebego PricewaterhouseCoopers (PwC) in 2013 de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de effecten van het Belgische Dienstencheque systeem als dat toegepast zou worden in Nederland. Daaruit blijkt dat deze oplossing niet alleen gunstig is voor iedereen die ondersteuning nodig heeft, maar ook dat de werkgelegenheid in Nederland omhoog kan: met maar liefst 125.000 nieuwe banen voor laag en midden geschoolden.

 

Hoe werken de dienstencheques

Het systeem werkt heel simpel. Consumenten kunnen in België momenteel tegen het gereduceerde tarief van iets meer dan negen euro onder meer huishoudelijke diensten afnemen bij erkende dienstenchequebedrijven die hiervoor werknemers in loondienst nemen. De kosten liggen hoger dan wat de consument betaalt. Het verschil tussen deze kosten en het tarief dat de consumenten betalen, wordt vergoed vanuit overheidssubsidie. Voor de diensten betalen de consumenten met dienstencheques, ofwel vouchers. Een aparte zogenaamde ‘issuing party’ zorgt voor het innen van vouchers en het doorsluizen van de subsidie naar de dienstenchequebedrijven. België telt op dit moment 2.400 bedrijven in deze sector die aan 160.000 personen werk bieden voor ruim 800.000 particuliere klanten.

Nieuwe banen creëren

Het systeem van de dienstencheques wordt in België al jaren met succes gebruikt. Met de invoering van het ‘Belgische’ systeem in Nederland kunnen niet alleen nieuwe banen worden gecreëerd doordat huishoudelijke hulp bijvoorbeeld betaalbaar wordt, maar worden ook ‘zwart betaalde’ banen omgezet in formele dienstverbanden, zo blijkt uit het onderzoek. De werknemer gaat dan weliswaar belasting betalen, maar geniet ook van de voordelen van het ‘werknemer zijn’; zoals pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte en vakantiegeld. Dit terwijl de opdrachtgever niet meer kwijt is dan nu. De banenteller komt in totaal uit op 228.000, waarvan meer dan de helft nieuwe werkgelegenheid. 

Steph Feijen, lid RvB van Vebego: “Dit systeem vraagt van de overheid in eerste instantie een investering van € 1,9 miljard per jaar, maar het levert tevens € 1,4 miljard op door besparingen op uitkeringen en extra belastinginkomsten. En er komen 125.000 nieuwe banen bij!”

Betrokkenheid van Vebego

Deze constructie biedt veel kansen. Zowel voor de arbeidsmarkt als voor de economie. Natuurlijk gaat het om diensten die Vebego bedrijven kunnen uitvoeren, maar het gaat om een open model dat toegankelijk is voor alle dienstverleners. Het feit dat deze oplossing zo’n impact heeft op de arbeidsmarkt weegt daardoor veel zwaarder. Feijen: “We zien in onze bedrijven dagelijks mensen die graag aan het werk willen. Daar hebben wij niet altijd plaats voor. Omdat wij het systeem met de dienstencheques uit België kennen, hebben we PwC laten uitzoeken of dit ook haalbaar is in Nederland. Nu blijkt dat dit een enorme banengenerator kan zijn. De overheid mag die kans niet laten liggen, vind ik”.

Dat dit onderzoek de overheid niet ontgaan is, blijkt uit het feit dat het onderwerp op de agenda stond van het vragenuurtje in Den Haag. Feijen: “Maar we willen graag verder. Het onderwerp spreekt ook de bonden, werkgevers- en brancheorganisaties erg aan. Het zou ontzettend mooi zijn als we in 2014 de handen op elkaar krijgen om deze banengenerator te verwezenlijken.”

Verkenningen in het land

Ook lokale overheden als gemeenten hebben Vebego benaderd vanuit interesse. Er komen praktische vragen hoe zoiets in te richten is. Feijen: “Daarom zijn er verkenningen voor samenwerkingen op diverse plekken in Nederland om op kleine schaal te experimenteren.”

Meer lezen over dienstencheques?
Clean Totaal:
http://www.cleantotaal.nl/artikelen/N6N281/Artikelen/Helpt-dienstencheque-schoonmaakbranche-aan-werk-
NRC:

http://www.nrc.nl/carriere/2013/10/07/gesubsidieerde-schoonmakersbonnen-zouden-tienduizenden-banen-opleveren/
Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/803843/2006/06/17/Met-de-dienstencheque-kost-een-witte-werkster-nog-geen-vijf-euro.dhtml

Nominatie voor Gemeente Hulst:
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/10/Hulst-kantelt-Wmo-met-dienstencheques-1393875W/

 


ActiZ pleit voor dienstencheques om ontslaggolf huishoudelijk hulp te verlagen
Dienstencheques voorkomen massaontslag thuiszorg
In de thuiszorg dreigen 55.000 banen te verdwijnen wanneer veel ouderen door bezuinigingen van het kabinet vanaf 2015 geen geld meer krijgen voor huishoudelijke hulp. Om het aantal ontslagen onder huishoudelijke hulpen te verlagen, presenteerde de koepel van zorgondernemers, ActiZ, een werkgelegenheidsplan. Eén van de voorstellen in dit plan is de invoer van zogenoemde dienstencheques: gesubsidieerde coupons waarmee cliënten huishoudelijke hulp kunnen inkopen.
"Wij zijn de grootste werkgeversorganisatie in de zorg. We sluiten cao’s af voor 450.000 medewerkers, om een idee te geven. We voelen daarom de verantwoordelijkheid mee te denken over alternatieven voor de vele duizenden huishoudelijke hulpen die straks op straat staan door de plannen van het kabinet”, stelt Aad Koster, directeur ActiZ. “Naast om- en bijscholing van huishoudelijke hulpen naar thuiszorgmedewerkers en begeleiding van werk naar werk, zien wij in dienstencheques zo’n alternatief. Een beproefde oplossing om het aantal ontslagen te verlagen.”
Signalerende functie
“Met de invoer van dienstencheques wil ActiZ een deel van de huishoudelijke hulpen aan het werk houden en blijft hulp voor cliënten betaalbaar. Mogelijk kan dan ook hun functie wat verbreed worden.” Koster onderstreept het belang van signalering. “Zeker als ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen. Wanneer de gezondheid van de cliënt achteruit gaat, kunnen medewerkers hier melding van maken. Aan de familie van de cliënt, de huisarts of wijkverpleegkundige. Dienstencheques kunnen er zo voor zorgen dat de ondersteuning thuis beter wordt georganiseerd.”
Zwart werk wit maken
“Ook voorkomen we met de invoer van dienstencheques dat de hulpen in het zwarte circuit verdwijnen. En dat is geen ijdele hoop; Dienstencheques hebben zich in België al ruimschoots bewezen. Ook toont het in opdracht van Vebego uitgevoerde onderzoek door PwC naar het effect van een vergelijkbaar systeem in Nederland aan dat met de invoering ervan veel verlies van werkgelegenheid te voorkomen is. Sterker nog, het systeem creëert banen en helpt zwart werk wit te maken.”
Wisselende reacties
De politieke reacties op het aan het ministerie van VWS gepresenteerde werkgelegenheidsplan zijn – ten tijden van het schrijven van dit artikel begin 2014 – wisselend. “De invoer van het systeem kost de staat in eerste instantie weliswaar een flinke som geld, maar reken de besparing eens uit op uitkering van wachtgeldregelingen? Aan ons de taak met zoveel mogelijk partijen in overleg te gaan. Gewapend met doortimmerde berekeningen, willen we iedereen overtuigen van de positieve effecten van dienstencheques.”

Terug naar boven