Weten waar medewerkers waarde aan hechten
Vebego Innovations presenteert de maand van …
Duurzaamheid

Duurzame inkoop verdient zich dubbel en dwars terug

Vebego koopt 100% duurzaam in

100% duurzame inkoop vóór 2016. Dat is enkele jaren geleden de opdracht aan Vebego’s directeur Inkoop en ICT. Een missie waar Elroy van Duurling voortvarend mee aan de slag blijkt te zijn, als we begin 2014 de balans opmaken. Alle inkoop voldoet op dat moment aan de criteria voor Duurzaam Inkopen van AgentschapNL, of bevindt zich, in het geval van een laatste paar inkoopkavels, in een duurzame aanbesteding.

“Duurzaam ondernemen gaat zowel over milieu, de ‘groene’ kant, als over hoe je omgaat met mensen, de ‘sociale’ kant. Bij wagenpark, drukwerk of kantoorapparatuur is het meteen duidelijk welke milieuwinst daar te halen valt: CO2, inkt, papier. In de aanbesteding van zorgverzekeringen en postbezorging daarentegen weegt de visie van de leverancier op personeelsbeleid bijvoorbeeld zwaar mee. Doorgaans nemen we beide factoren mee in onze afweging.”

 

Strategisch samenwerken

Duurzaamheid heeft nog een aspect: de relatie met de leverancier. Vebego streeft naar langdurige, strategische samenwerkingsverbanden, waarbij leveranciers partners worden die elkaar aanvullen en versterken. Op allerlei manieren, niet alleen economisch, maar ook door van elkaar te leren en over en weer verbeteringen te stimuleren. Wat dat betreft verwacht Van Duurling veel van de nieuwe ICT-partners, die vanaf 2014 respectievelijk de infrastructuur en het beheer daarvan leveren.

Waterkracht

“De ICT-partners hebben een volwaardig en concreet duurzaamheidsbeleid en tal van certificeringen. Er wordt bijvoorbeeld voor het datacenter 100% groene energie gebruikt, opgewekt uit een waterkrachtcentrale.” Door deze nieuwe overeenkomst komt bovendien een einde aan versnipperde inkoop van ICT. “Nagenoeg elk van de vijftig bedrijven had zijn eigen beheer- en infrastructuurpartner. Dit contract levert Vebego veel volumevoordeel op.”

Lilianefonds

Het voordeel van groot inkopen komt overigens niet altijd tot uiting op de winst- en verliesrekening. De besparing op de kerstpakketten 2013 ging direct door naar het Lilianefonds. “Terwijl de waarde van het kerstpakket voor de medewerkers gelijk bleef, konden we gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden een goede kans op een beter leven geven. Mede omdat IBN Facilitair, een joint venture van Vebego, het inpakwerk heeft uitgevoerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

MVI/O-manifest

Vebego heeft zich verder officieel verbonden aan duurzame inkoop met de ondertekening van het MVI/O-manifest, een document waarin grote bedrijven gezamenlijk een statement maken over de noodzaak van maatschappelijk verantwoord inkopen. De ondertekenaars willen daarmee laten zien dat het vanzelfsprekend is om sociale en milieucriteria mee te laten wegen. “We hadden dat al eerder willen doen. Begin 2014 kon ik uiteindelijk, wat inkopers graag doen, er een handtekening onder zetten.”

Vebego heeft het afgelopen jaar onder andere de inkoop van de kantoorapparatuur, de telecommunicatie, het drukwerk en de bedrijfskleding afgerond. In totaal zijn 30 grotere en kleinere kavels opnieuw aanbesteed. Daarmee is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) én aan het netto rendement van Vebego.
Alle aanbestedingen van Vebego voldoen aan de criteria voor Duurzaam Inkopen van AgentschapNL, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Vebego vraagt daarbij bijvoorbeeld om milieu- en MVO-certificaten. Inschrijvers moeten concrete voorbeelden geven van duurzaam personeelsbeleid, zoals de inzet van mensen met een beperking of zorgverlofregelingen. Ook van milieubeleid en innovatief ondernemerschap wil Vebego heldere voorbeelden zien.

Terug naar boven