Vebego in de grip
Recordaantal deelnemers Vebego Foundation
Duurzaamheid

Duurzaamheid: Continu in beweging

Bijzonder is de beweging die Vebego in gang heeft gezet als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen binnen onze bedrijven maar ook in Nederland en daarbuiten. Met onze visie op duurzaamheid hebben wij onze bedrijven en stakeholders geïnspireerd en bewust gemaakt van het feit dat duurzaamheid een continu beweging die altijd begint met medewerkers. Medewerkers zijn in al onze activiteiten de spil en in 2013 hebben we hierin ook KPI’s benoemd.

Op Vebego niveau zijn deze verbonden aan het programma ‘Cees online’ waarin we onze strategische personeelsplanning volgen en het programma Gezond Vebego. Daarnaast hebben we op bedrijfsniveau KPI’s geformuleerd aangaande verloop, medewerkersbetrokkenheid en het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. Daar waar het om onze cultuur gaat hebben we aandacht voor de drie A’s – afstemmen, afspreken, aanspreken – en sturen we op resultaatgerichtheid. Tenslotte zijn we in 2013 een onderzoek gestart naar Betekenisvol werk wat we in 2014 voortzetten.

Onze inspanningen op het gebied van mensen en medewerkers hebben direct invloed op de wijze waarop wij met onze omgeving, opdrachtgevers, partners en stakeholders omgaan, duurzaam samenwerken en in gesprek zijn. Immers, medewerkers die goed in hun vel zitten, plezier hebben in hun werk leveren betere prestaties, meer kwaliteit en komen tot innovatieve oplossingen. Onze bedrijven ervaren dit dagelijks waarbij de vraag naar de integratie van duurzaamheid in onze bedrijven wordt geborgd door onder andere de MVO Prestatieladder. Hiermee zijn onze opdrachtgevers verzekerd van het feit dat duurzaamheid geen lege huls is maar daadwerkelijk in onze genen zit en een onderdeel van onze bedrijfsvoering is. Door onze aandacht voor medewerkers en de integrale benadering realiseren we een duurzame bijdrage aan ons (financiële) resultaat. Een deel van dit resultaat wordt via de Vebego Foundation geïnvesteerd in maatschappelijke projecten ver weg en dichtbij. Zo leveren wij een bijdrage aan een betere dag van morgen door onze medewerkers actief te betrekken bij projecten voor mensen met minder kansen waarbij wij altijd ten doel hebben dat mensen zelfvoorzienend worden en zichzelf ontwikkelen.

Daar waar het gaat om sociale en maatschappelijke vraagstukken gaan bedrijven een steeds belangrijkere rol spelen en gaat het in de toekomst om het realiseren van ‘social impact’. Hierbij is de vraag hoe bedrijven een rol kunnen spelen bij de aanpak van sociale en maatschappelijke vraagstukken en hoe zij hierin kunnen en willen samenwerken met publieke partners in de oplossing van deze vraagstukken. Vebego kan en wil hier vanuit haar ervaring, duurzame en innovatieve achtergrond een rol in spelen. En eigenlijk zijn onze bedrijven in de sociale werkvoorziening en onze samenwerkingen met bijvoorbeeld het UWV en het Oranje Fonds hier al voorlopers van. Kortom: bij ons is duurzaamheid continu in beweging.

Vebego vindt het belangrijk om ook op haar niet-financiële bijdrage te worden beoordeeld, wij noemen dit materialiteit. Om te weten wat er speelt bij onze medewerkers, opdrachtgevers en stakeholders zijn wij continu in contact en in gesprek met onze omgeving. De inzichten en ervaringen nemen wij mee, matchen wij met onze (strategische) doelstellingen en gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren, te innoveren en te optimaliseren.

Aan de hand van voorbeelden is te zien dat in ons duurzaamheidsmodel ook de niet-financiële bijdrage een tastbaar operationeel gezicht krijgt:

  • Onze medewerkers zijn de spil van onze bedrijven en door de inzet van de @lly family krijgen zij vertrouwen, verantwoordelijkheid, meer plezier in het werk, is onze opdrachtgever tevreden en groeit onze omzet.
  • Medewerkers bij Vebego kunnen deelnemen aan de bouwreizen van de Vebego Foundation. Door gesprekken met deze ambassadeurs weten we dat hun trots op Vebego en betrokkenheid toeneemt. Dit zien wij terug in het enthousiasme waarmee zij werken en de relaties die zij hebben met onze opdrachtgevers.

 


 

Terug naar boven