Directieverslag
Key figures
Bestuur

Close to you update

Over toekomstbestendigheid gesproken

Denken in kansen. Niet op je lauweren rusten. Plezier hebben in wat je doet. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn: het bedrijf beter maken voor volgende generaties. Natuurlijk zijn we in zekere mate afhankelijk van het economische tij, soms van de politiek en tegenwoordig ook van de snelheid waarmee markten transformeren. Maar gegeven dat speelveld zien we vooral volop mogelijkheden.

Vebego heeft de weg die we in 2008 hebben ingeslagen, bestendigd en aangescherpt. We kennen hierin drie belangrijke pijlers:

  • Vebego als stabiel bedrijf
  • Innovatie
  • Duurzaamheid

Deze drie thema’s zijn verder uitgewerkt in detail. Deze thema’s komen ook in dit jaarverslag terug met cases, cijfers en verdere toelichting.

Vanuit onze doelstellingen blijven we ons focussen op de kernlanden; Nederland, België en Zwitserland. Duitsland zien we als verkenningsland. We hebben ons in 2014 definitief uit Frankrijk teruggetrokken met de verkoop van K2 Propreté en K2 Santé.

Naast geografische keuzes hebben we een aantal markten gedefinieerd die bijzondere aandacht verdienen, zoals de zorgmarkt en het publieke domein. Vebego is nog steeds zeer actief in het uitbreiden van activiteiten in de Verpleging & Verzorging thuis en Begeleiding binnen de WMO, samen met onze zorgpartners. Ook in het publieke domein, met name Sociale Werkvoorziening, is Vebego in 2013 actief geweest in het voorbereiden van nieuwe samenwerkingen. 

 

Op het gebied van gezonde bedrijfsvoering hebben we een relatief hoge solvabiliteitsratio kunnen handhaven. Vebego is hiermee een zeer solide en zelfstandig familiebedrijf met voldoende middelen om te kunnen investeren in de toekomst. De overnames in 2013, zoals Cleaning Service in Zwitserland, een deelname in het bedrijf Axamed in België en een deelname in CarePeople in Zwitserland zijn daarvan een voorbeeld.

Een ontwikkelende organisatie betekent niet alleen wat voor de balans, maar ook voor ons menselijk kapitaal. Niets voor niets staat in onze strategie dat we betekenisvol werk willen bieden aan onze ruim 40.000 medewerkers. We doen dat door goed te kijken naar opleidingen, persoonlijke ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van diensten op een andere manier: taakintegratie. Hierdoor krijgen onze mensen de mogelijkheid om meer taken te doen die uiteindelijk meer uitdaging en ontwikkeling bieden voor de medewerkers. We doen dat in meerdere sectoren, zoals bij helpende taken in de zorg en taken in facility services.

Terug naar boven