Corporate Governance
Directieverslag
Bestuur

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2013 aan te bieden. De jaarrekening 2013 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om het resultaat over 2013 toe te voegen aan de overige reserves. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2013 vast te stellen.

De RvC kijkt op het afgelopen boekjaar terug als een goed jaar waarin de effecten van diverse besluiten, veranderingen en acties zichtbaar zijn geworden. Ondanks de nog steeds geldende economische tegenwind kan Vebego trots zijn op het resultaat dat is neergezet. Vebego houdt bij alle besluiten de lange termijn doelen voor ogen.

De genoemde ontwikkelingen en maatregelen zijn aan bod gekomen in de vergaderingen van de RvC. In 2013 hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden van de RvC. Terugkerende zaken die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren onder andere de voortgang van de strategie Close to You 2016, investeringsprojecten en de operationele en financiële stand van zaken. Bij één van de vergaderingen was tevens de externe accountant aanwezig. Specifieke onderwerpen die de aandacht van de RvC hadden in 2013 waren de impact van het kabinetsbeleid op de strategie van Vebego en de verdiencapaciteit van de diverse onderdelen. Naast de vier reguliere vergaderingen heeft de RvC in 2013 een bedrijfsbezoek gebracht aan RVE Personeelsdiensten. Daarnaast is per 1 juli 2013 de heer L.M. Sondag benoemd tot commissaris en bestaat de RvC uit vijf personen. 

We zien komend jaar met vertrouwen tegemoet. En denken nog meer succes te zien op de ingeslagen weg in 2014.

Tenslotte een speciaal woord van waardering voor de directie en de 40.478 medewerkers van Vebego voor al hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar. Zij mogen trots zijn op zichzelf en het bedrijf. Wij wensen hen dan ook veel succes toe voor 2014 en zullen de uitdagingen die op ons pad komen samen met hen aangaan.

was getekend:

Raad van Commissarissen

Drs. G.J. Beijer, voorzitter
A. Vos, vicevoorzitter
T.A. Goedmakers
Drs. A.N.A.M. Smits
L.M. Sondag

Voerendaal, 13 mei 2014

Terug naar boven